Disclaimer

De informatie op de website van DennisDongelmans, wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

DennisDongelmans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van DennisDongelmans.com bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door DennisDongelmans.com worden beheerd. De verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen ter informatie en geven een samenwerkingsverband aan tussen de partijen en bedrijven met DennisDongelmans. DennisDongelmans geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van de websites.

 

Copyright

  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij DennisDongelmans.com – LM Graphics en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en (deels) openbaar maken van de inhoud van de website van DennisDongelmans.com – LM Graphics in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DennisDongelmans.com – LM Graphics niet toegestaan.